Kreu

Tryezë e rrumbullakët “Sfidat dhe mundësitë për rritjen e angazhimit të të rinjve në procesin e integrimit në BE në Shqipëri

Burimi i fotografisë: CONNECT / CDI   Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim - CDI organizoi më 31 maj, tryezën e rrumbullakët “Sfidat dhe mundësitë për rritjen […]

Diskutim Online: “Zgjerimi i BE-së: Për një rol më të gjerë të rinisë dhe shoqërisë civile”

Datë: 29 Qershor, 2020 / Burimi: Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim Burimi i fotografisë: Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim Më 29 qershor 2020, Instituti për Bashkëpunim […]

Programi trepalësh i Këshillit të Bashkimit Europian 1 Korrik 2020 – 31 Dhjetor 2021

Datë: 01 Korrik, 2020 / Burimi: eu2020 Burimi i fotografisë: Zyra Federale Gjermane e Jashtme Programi 18 mujor i Këshillit i përgatitur nga Presidenca e ardhshme […]

Stay connected, get empowered !

Mirë se vini në Librarinë e CONNECT!

Kjo librari përmban dokumente të ndryshme si raporte, strategji, akte ligjore, vendime, plane veprimi, analiza, opinione etj, të publikuara nga institucionet e Bashkimit Evropian, Institucionet e Republikës së Shqipërisë si dhe nga ojf/ think tank vendase dhe të huaja.

Ju mund përdorni kutinë e dialogut më poshtë për të kërkuar këto dokumenta sipas fushës tuaj të interesit dhe vitit të publikimit.

Dokumenta të rëndësishme

Buy now