Drejt hapjes së negociatave

Rruga drejt hapjes së negociatave kërkon angazhim maksimal sa i takon qëndrueshmërisë së reformave të ndërmarra. Për fillimin e negociatave të anëtarësimit është e nevojshme dakordesimi i të gjitha vendeve të BE-së në formën e nje vendimi unanim. Bisedimet e negociatave zhvillohen midis ministrave dhe ambasadorëve të qeverive të BE dhe vendit kandidat, e quajtur ndryshe në terma teknikë konferencë ndërqeveritare. Për më shumë informacion në lidhje me hapat e procesit të integrimit evropian, ju mund të vizitoni faqen e mëposhtme:  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/steps-toëards-joining_en
Buy now