test video

Qershor 2014: Këshilli Europian
vendosi unanimisht për t’i dhënë
Shqipërisë statusin e vendit
kandidat për anëtarësim në
Bashkimin Europian.
Ngjarje gjate vitin 2015 9 nëntor 2016: Komisioni
rekomandoi fillimin
e negociatave
Ngjarje gjate vitin 2017 1 Qershor 2018: Këshilli
përcakton rrugën drejt
hapjes së negociatave të
pranimit në qershor 2019
Maj 2019: Komisioni Evropian
rekomandon çeljen e
negociatave me Shqipërinë.
18 Tetor 2019: Këshilli
vendos të mos hapë
negociatat me Shqipërinë
Ngjarje gjate vitin 2020 Mbeshtetet nga: Ne partneritet me: Projekti CONNECT mbështetet nga Delegacioni i Bashkimit
Evropian në Tiranë nëpërmjet Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë dhe është duke u zbatuar nga Instituti për
Bashkëpunim dhe Zhvillim në partneritet me Fondacionin
Friedrich Ebert (Tiranë) dhe Qendrën Savremene Politike / 
European Western Balkans (Beograd).
Stay connected, get empowered ! Disclaimer "Kjo video u realizua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.
Përmbajtja e saj është përgjegjësi e vetme e Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe
nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian."
Buy now