Zgjedhjet e Parlamentit Europian 2019 – Rezultatet dhe gjetjet kryesore

Buy now