Procesi i Berlinit

Çfarë është ‘procesi i Berlinit’?

Nuk ka asnjë përkufizim të pranuar gjërësisht apo një shpjegim zyrtar se çfarë është ekzaktësisht ‘Procesi i Berlinit’. Në terma të përgjithshme, ai ka karakteristikat e një nisme politike shumëpalëshe midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe perceptohet se është nën “patronazhin gjerman”. Ky proces nisi me Konferencën e nivelit të lartë të mbajtur në Berlin në Gusht të vitit 2014. Ai është konceptuar si një instrument përforcues në shërbim të perspektivës së anëtarësimit në BE dhe të lidhjeve ekonomike dhe politike midis vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Procesi i Berlinit ka (ri-)gjeneruar një moment shumë të nevojshëm për bashkëpunimin rajonal dhe ka sjellë në vëmendjen e BE-së rolin gjeostrategjik të Ballkanit Perëndimor dhe perspektivën e tij evropiane.

Double track of Berlin Process

double track
Buy now