Publikime të reja

January 15, 2021

Presidenca e Portugalisë në Bashkimin Europian nën moton: “Koha për të ofruar një rikuperim të drejtë, të gjelbër dhe dixhital”

July 26, 2020

Diskutim Online: “Zgjerimi i BE-së: Për një rol më të gjerë të rinisë dhe shoqërisë civile”

July 16, 2019

prova 2

prova 5
July 12, 2019

Fakte dhe figura

  Si kanë ecur negociatat në Serbi dhe Mal të zi? Cila janë mësimet e nxjerra nga këto dy vende pararojë në rrugën drejt BE-së? Faktet […]
July 12, 2019

Praktika nga rajoni

July 12, 2019

Roli i të rinjve

July 12, 2019

Mekanizmat aktuale

July 12, 2019

Shoqëria civile dhe Rinia

July 9, 2019

SHQIPËRIA DHE BASHKIMI EVROPIAN

Buy now