connect

September 26, 2019

Udhëzime politike për Komisionin e ardhshëm Evropian 2019 nga Ursula von der Leyen, Presidente e zgjedhur e Komisionint Evropian

July 16, 2019

prova 2

prova 5
July 12, 2019

Fakte dhe figura

  Si kanë ecur negociatat në Serbi dhe Mal të zi? Cila janë mësimet e nxjerra nga këto dy vende pararojë në rrugën drejt BE-së? Faktet […]
July 12, 2019

Praktika nga rajoni

July 12, 2019

Roli i të rinjve

July 12, 2019

Mekanizmat aktuale

July 12, 2019

Shoqëria civile dhe Rinia

July 12, 2019

Drejt hapjes së negociatave

July 12, 2019

Kapitujt e acquis

Buy now